PRÁŠKOVÉ FARBY

Spokojnosť nášho zákazníka je meradlom nášho úspechu.“ Spoločnosť si je vedomá skutočnosti, že zákazníci očakávajú výrobky, ktoré poskytnú riešenia ich problémom s povrchovou úpravou. Skutočnosť je taká, že výrobky samy o sebe nedokážu toto dosiahnuť. Na kompletné riešenie sú potrební ľudia a procesy. 

TEKUTÉ FARBY

Priemyselná rada ponúka vysoko účinný lakovací systém, vyznačujúci sa predovšetkým vysokou kvalitou, efektívnosťou, flexibilitou a hospodárnosťou. Vysoká flexibilita systému sa prejavuje v širokom spektre možného použitia v bohatej ponuke základných a vrchných náterových produktov, ktoré splnia väčšinu vašich požiadaviek. 

 

TRYSKACIE ZARIADENIA

Tryskanie, nazývané tiež otryskávanie, alebo pieskovanie, je technologický postup opracovania povrchu najrôznejších, zvyčajne tvrdých materiálov prúdom jemných častíc (abrazívne častice). Najviac sa ako abrazívny materiál používajú oceľové broky, kremičitý piesok, oceľová drť alebo troska. Pre niektoré účely sa používa otryskávanie len prudkým prúdom vody (v tomto prípade sa nejedná o pieskovanie). 

 

APLIKAČNÁ TECHNIKA

Pri zaobstaraní lakovacie a sušiace kabíny riešime technológie pre vytvorenie prostredia pre nanášanie, striekanie a následne aj vysušenie povrchu farby. Lakovacie kabíny musia spĺňať základné kritériá a to predovšetkým zabezpečiť dokonalú výmenu vháňaného a odsávaného vzduchu, ktorý je filtrovaný ako na vstupe v jednotke generátora, tak v odťahovej jednotke, kde je filtrovaný tromi stupňami filtrov